Sunday, 25 November 2012

NOTA BERKAITAN PUASAPANDUAN PEMAHAMAN KONSEP IBADAH PUASA


Peta konsep ini dapat memberi panduan dalam mengikuti 
tajuk Ibadah Puasa dengan mudah.

Perkara Makruh Ketika Berpuasa
Di antara perkara makruh ketika berpuasa ialah: 1. Memberus gigi selepas tergelincir matahari.
Pendapat paling sahih ialah harus bersiwak (gosok gigi) pada setiap waktu 
ketika berpuasa sama ada sebelum gelincir matahari atau selepasnya. 
Mengenai pendapat yang memakruhkan bersiwak selepas matahari tergelincir
 berdasarkan hadis yang teramat dhaif sebagaimana yang diriwayatkan
 oleh al-Baihaqi dan al-Darulqutni. Sedangkan nabi s.a.w bersabda: 


Maksudnya: 
"Jika tidak menyusahkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak 

(gosok gigi) setiap kali berwuduk untuk mengerjakan solat."
- ( Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)- 


2. Merasa Makanan dengan lidah
Menurut fatwa para ulama kontemporari, perbuatan itu tidak membatalkan

 puasa selagi hadnya tidak sampai kepada halkum. Hukumnya makryh begitu

 juga masalah berkaitan penggunaan ubat gigi.

Abbas r.a berkata:

Maksudnya:
"Tidak mengapa seseorang yang merasai cuka atau apa sahaja 


dalam keadaan berpuasa selagi ia tidak memasuki halkum."

- (Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah)-

3.Berbekam

Apabila seseorang itu berbekam di siang Ramadhan ataupun puasa sunat
 adalah di bolehkan dan tidak membatalkan puasa tersebut. 
Kerana Rasulullah s.a.w pernah berbekam ketika Baginda sedang berpuasa. 
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas Radiallahu ‘anhuma
beliau berkata yang maksudnya :
"Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berbekam padahal Baginda sedang berpuasa"
(Hadis riwayat Bukhari)


4.Berkumur secara berlebihan
Berkumur-kumur secara berlebihan hukumnya makruh sahaja dan 

tidak membatalkan puasa, cuma jika berlebihan berkumur
 ulama Syafie mengatakannya terbatal. Justeru, jauhilah berlebihan 
di ketika puasa adalah lebih baik. Berdasarkan hadith : "Sempurnakan wudhu , 
basuhlah celah-celah jari jemarimu , dan lebih-lebihkan menyedut air ke 
hidungmu kecuali tatkala kamu berpuasa ( Riwayat Abu Daud , no 142 ; 
At-Tirmidzi, 788 ; Al-Hakim, Sohih menurut Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban & Al-Hakim

 dan dipersetujui oleh Az-Zahabi ; albani ; sohih)


5.Terlalu kerap mandi
Tiada masalah untuk orang berpuasa mandi, ia tidak membatalkan puasa. 
Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan Nabi s.a.w mengizinkan orang yang junub mandi
 selepas waktu subuh. Namun, hukum makruh bagi orang yang terlalu kerap mandi. 

1 comment:

  1. Tahniah kerana dapat membina blog yang berinformasi...

    ReplyDelete