RPHRANCANGAN  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(RPH)

Tarikh/ Hari :  11.10.2012                                         
  Masa            : 11.15-12.15                                      
 Kelas             :   6 Bestari                                            
 Bil. Pelajar   :   20 orang                                                                    
M/ Pelajara   :  Pendidikan islam                                                                   
Tajuk             :   Perkara yang membatalkan puasa

Objektif :         Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1. Menyatakan  11 perkara yang membatalkan puasa
2. Menghuraikan  4  perkara yang membatalkan puasa.
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkara yang batal puasa

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid telah mengetahui konsep puasa dan rukun puasa

Kemahiran : Menyoal perkara yang membatalkan puasa
                       Menerangkan perkara yang membatalkan puasa

Konsep :       Memahami perkara batal puasa.

Bahan :    1. Buku Teks
                 2. Lembaran Kerja
                 3. Kertas putih
             
                
Nilai :       1. Sentiasa mematuhi peraturan puasa
                 2. Sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan

                    

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
(05 minit)
Nyanyi Nasyid bulan islam.

1.Guru bertanya khabar murid.
2. Guru minta murid menyanyikan nasyid bulan islam dan kaitkan dengan tajuk pengajaran


Memberi respon terhadap pertanyaan guru.

Murid bernasyid
dengan bersemangat.

Strategi:
Konstruktivisme
Penyoalan seluruh kelas .
Penyoalan secara individu

Perkembangan 2
(10 minit)

Senarai perkara yang batal puasa  contoh:
1.Makan dan minum dengan sengaja
2.memasukkan sesuatu dalam rongga badan
3 muntah dengan sengaja
4.mabuk atau pengsan sepanjang hari
5.Haid

6.Nifas
7.wiladah
8.bersalin
9. Mengluarkan air mani dengan sengaja
10.Gila

11.Murtad

1.Mengutara
kan persoalan utama:
Senaraikan perkara yang membatalkan puasa

2. Guru meminta murid membaca teks perkara batal puasa
3.Guru mengedar lembaran kerja

secara individu
.

1. Murid memberi respon dan menyebut perkara batal puasa
2. Murid bersoal jawab tentang perkara batal puasa .Aktiviti pemulihan:
Latihtubi

menyebut perkara batal puasa.

Strategi:
Konstruktivisme
 memahami, menyenarai tajuk utama

Nilai
berkeyakinanTeknik
Tujukcara
demontrasi

Perkembangan
3
(10 minit)

Masalah perkara yang berkaitan dengan puasa

1. Guru minta murid untuk menjelaskan perkara tidak batal puasa
2. Guru mengedarkan kertas untuk latihan kumpulan

1. Murid menyebut sah atau batal masalah berkaitan batal puasa
2. Murid menyebut huraian perkara batal puasa

3.Murid menyenaraikan perkara batal puasa

4.Murid meyebut perkara tidak batal puasa.Strategi:
Perbincangan kumpulan .

Sumber pengajaran:
Lembaran kerja

Penutup
(5 minit)

Senarai perkara batal puasa

1. Guru.minta murid baca semula perkara batal puasa
2.Guru membimbing murid kenal pasti perkara tidak batal puasa

1. Murid membaca semula perkara batal puasa
2.Murid menyatakan hukum batal atau tidak batal puasa dalam sesuatu situasi
3.Murid menjawab
 soalan secara lisan sebagai pengukuhan.Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran:
Kertas putih
No comments:

Post a Comment